VISION

MISSION

CORE VALUES

TẦM NHÌN

By aspiring to pioneer and the sustainable investment and development strategy, GMI strive for becoming the leading distributor and retailer in the fumiture field in Vietnam market. We wish we can product and provide high-class products andservices, contributing to improving the life quality of Vietnamese people and raising the Vienamese position in the international market.

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bề vững, GMI Việt Nam phấn đấu trở thành doanh nghiệp phân phối và bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nội thất. Chúng tôi mong muốn sản xuất và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vụ thế của người Việt trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH

Providing GMI products with international quality, reasonalbe proces and diversity of types, in order to satisty custommers needs, contribute to changing the appearance off our contry architecture and developing community.

Cung cấp những sản phẩm mang thương hiệu GMI. Với chất lượng quốc tế và giá cả hợp lý, đa dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và phát triển cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Professional Chuyên nghiệp
Teamwork Tinh thần đồng đội
Passion Đam mê
Creative, unique Sáng tạo, độc đáo
Aspiration to conquer Khát khao chinh phục

VISION

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư

MISSION

SỨ MỆNH

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư

CORE VALUES

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Professional Chuyên nghiệp
Teamwork Tinh thần đồng đội
Passion Đam mê
Creative, unique Sáng tạo, độc đáo
Aspiration to conquer Khát khao chinh phục
1
Bạn cần hỗ trợ?