GM NSS 1106 Ghế sân vận động, nhà thi đấu nhập khẩu Hàn Quốc


View Price

GM NSS 1106 Ghế sân vận động, nhà thi đấu nhập khẩu Hàn Quốc

List Price

0 USD Per Module

GM NSS 1106 Ghế sân vận động, nhà thi đấu nhập khẩu Hàn Quốc

Các khán đài kiểu ghế ngồi của hệ thống ép phun có thể được lắp đặt hơn 405mm trong khán đài. Nó có thể được lắp đặt ở phần trước của chân đế bằng phương pháp cố định epoxy. Chủ yếu áp dụng cho khán đài.

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?