Sản phẩm và dịch vụ

 • Sản phẩm tiêu âm
  • Trần tiêu âm
  • Tường tiêu âm
 • Sản phẩm trang trí
  • Trần trang trí Arktura
  • Trần căng Extenzo
  • Tường trang trí
 • Ghế hội trường
  • Ghế hội trường
 • Giải pháp
  • Giải pháp

  Các loại chất liệu

 • Soft Sound
  • Atmosphera
  • Atmosphera Custom
  • Soft Fold
  • Soft Grid
  • SoftPlanes
  • Sound Angle
  • Sound Bar
  • Sound Edge
  • Sound Star
  • Trisoft
 • Metal
  • Trace
  • Vapor Soft
  • Vapor
  • Graphic Perf Custom
 • Gỗ
  • Tường tiêu âm GMI
 • Bông thủy tinh
  • Tường tiêu âm Parmerphon
 • Nỉ
  • Tường tiêu âm Parmerphon
 • Transclucent
  • Extenzo stretch ceiling
 • Atmosphera
 • Atmosphera Custom
 • Delta Drop
 • Soft Fold
 • Soft Grid
 • SoftPlanes
 • Sound Angle
 • Sound Bar
 • Sound Edge
 • Sound Star
 • Trace
 • Trisoft
 • Vapor Soft
 • Vapor
 • Parmerphone Ceiling
 • Tường tiêu âm Arktura
 • Tường tiêu âm Parmerphon
 • Tường tiêu âm GMI
 • Tường tiêu âm Tandem
 • Vapor
 • Trace
 • Alluvia Custom
 • Sphera
 • Switch 48
 • Atmosphera
 • Atmosphera Custom
 • Graphic Perf Custom
 • Vapor Soft
 • Graphic Perf Custom
 • Vapor
 • Valchromat Wall
 • Đục lỗ
 • Xẻ rãnh
 • Tạo hình

Tường tiêu âm Tandem

Alluvia Custom

Sphera

Switch 48

Valchromat Wall

Sound Bar

Graphic Perf Custom

Extenzo stretch ceiling

Tạo hình

1
Bạn cần hỗ trợ?