Cora

Các tấm của Cora mô phỏng lại một mô hình vượt thời gian. Bằng cách thêm các hình dạng rắn rải rác vào lưới kim cương, bạn sẽ có được vẻ ngoài hiện đại, chắc chắn sẽ quay đầu. Nhờ vào vật liệu Âm thanh Mềm, bạn sẽ luôn nhận được hỗ trợ âm thanh. Và nếu bạn thêm đèn nền tùy chọn của chúng tôi, bạn cũng có thể có được một ánh sáng bắt mắt.


View Price

Cora

List Price

0 USD Per Module

Cora

Sản phẩm tương tự

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?