Graphic Perf Photoreal Interior

Quá trình đồ họa đồ họa Perf® bắt đầu với hình ảnh của bạn. Các công cụ phần mềm độc quyền của chúng tôi dịch nó thành một mô hình các lỗ, có kích thước và phân phối để tái tạo chính xác sự chuyển màu của ánh sáng và bóng tối. Công nghệ sản xuất tiên tiến của chúng tôi cho phép thay đổi vô hạn kích thước lỗ, giúp duy trì sự rõ ràng của hình ảnh đầu vào.

* Để định giá liên hệ với đại diện bán hàng địa phương của bạn.


View Price

Graphic Perf Photoreal Interior

List Price

0 USD Per Module

Graphic Perf Photoreal Interior

Sản phẩm tương tự

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?