Tandem

Tandem Acoustics® Là kết quả của một nghiên cứu kỹ thuật vượt qua mọi quy tắc thông thường. Cuộc cách mạng kỹ thuật tiêu âm này đặt ra các xu hướng mới trong cách âm phòng trang trí và tạo ra một phân khúc sản phẩm mới. Tandem Acoustics® Collection Valchromat®: Có tính thẩm mỹ và kết hợp khả năng hấp thụ âm thanh.


View Price

Tandem

List Price

0 USD Per Module

Tandem

Tandem Acoustics® Là kết quả của một nghiên cứu kỹ thuật vượt qua mọi quy tắc thông thường. Cuộc cách mạng kỹ thuật tiêu âm này đặt ra các xu hướng mới trong cách âm phòng trang trí và tạo ra một phân khúc sản phẩm mới. Tandem Acoustics® Collection Valchromat®: Có tính thẩm mỹ và kết hợp khả năng hấp thụ âm thanh.

 

Các tấm ván MDF Valchromat® nhấn mạnh tuyên bố độc quyền của họ theo một số cách: Gỗ từ rừng địa phương từ canh tác bền vững được trộn và bão hòa với màu hữu cơ trong quá trình sản xuất. Nhờ sản xuất hiện đại, một loại nguyên liệu thô mới, chất lượng cao được tạo ra. Với sự trợ giúp của Tandem Acoustics®, nó trở thành một yếu tố thiết kế trang trí. Đồng thời, nó đáp ứng nhu cầu của các nhà thiết kế sáng tạo và các nhà âm học.

 

Vẻ ngoài thẩm mỹ của Valchromat® MDF vẫn được giữ lại. Đồng thời, Tandem Acoustics® Collection Valchromat® hoàn thành chức năng của nó như một thiết bị hấp thụ băng thông rộng. Giá trị gia tăng nằm ở chức năng âm học, ẩn sau tính thẩm mỹ.

Sản phẩm tương tự

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?