Arktura Soft Fold

Sự tương tác phức tạp của các biến cho vay quyền lực để thiết kế. Sử dụng vật liệu âm học Soft Sound® của chúng tôi (nhựa PET 100% với hàm lượng tái chế lên đến 50%) và tạo khuôn theo chiều, SoftFold® đạt được độ ẩm âm thanh trong khi tạo ra sự phát âm tinh tế giữa ánh sáng và bóng tối. Nó cung cấp một sự kết hợp đoạt giải thưởng của thiết kế và chức năng.


View Price

Arktura Soft Fold

List Price

0 USD Per Module

Arktura Soft Fold

 

Dimensions (WxLxD): Full: 4´-11 3/8" x 7´-0" x 5 3/4" Imperial | 150 cmx 215cm x 17cm Metric

                                    Half: 2´-5 3/4" x 7´-0" x 5 3/4" Imperial | 75cm x 215cm x 17cm Metric

Material: 12mm Soft Sound® (PET) and Steel Frame

Openness in Plan: Full 24%; Half 22%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: True NRC™ 0.75; E-300 Method

Attachment Method: Threaded Rod

Accessibility: Optional, hinged hanging bracket (uses 3/8" threaded rod vs wires)

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?