Trần tiêu âm Atmosphera Rise

Vách ngăn trần nhà của Rise tạo thành một loạt các mặt phẳng hình học, đó là các góc nhọn giữ cho mắt bạn nhìn dọc theo đường đi của nó khi nó tiếp tục cắt đi cắt lại các lớp mới. Nhưng đừng lo lắng, con đường này yên tĩnh nhờ các vây Soft Sound® cung cấp điều khiển âm thanh cho bất kỳ không gian nào trên đường mòn của Rise.


View Price

Trần tiêu âm Atmosphera Rise

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Atmosphera Rise

 

Dimensions (WxLxD): 7'-6" x 7'-6" x 5 1/2" Imperial | 230cm x 230cm x 15cm Metric

Frame Material: Steel

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 84%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Attachment Method: 3/8" Threaded Rod (By Others)

Accessibility: Yes, removable clips at each fin

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?