Trần tiêu âm Atmosphera Linea

Vách ngăn trần của Linea là những tấm thẳng lớn đước xếp thẳng nhau với khoảng cách hẹp nhưng vẫn  tạo nên độ vững chắc cho trần nhà của bạn. Linea cung cấp khoảng cách vây rộng và độ sâu để ẩn các hệ thống xây dựng thả xuống tích hợp. Và nhờ có hệ Soft Sound®, nó cũng mang lại khả năng kiểm soát âm thanh cho mọi không gian, mang đến cho bạn một thiết kế mạnh mẽ và tiêu âm hiệu quả.


View Price

Trần tiêu âm Atmosphera Linea

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Atmosphera Linea

 

Dimensions (WxLxD): 7'-6" x 7'-6" x 5 1/2" Imperial | 230cm x 230cm x 15cm Metric

Frame Material: Steel

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 84%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Attachment Method: 3/8" Threaded Rod (By Others)

Accessibility: Yes, removable clips at each fin

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?