Trần tiêu âm Soft Grid Deca

Các mô-đun trần âm của Deca mang lại hình học chiều, mặt cho thiết kế của bạn với các hình lục giác ngược. Các mô-đun này có thể được kết hợp với các thiết kế khác cho mẫu phức tạp ac lấp đầy trần nhà hoặc được sử dụng riêng lẻ cho một thiết kế đơn giản hơn. Dù bằng cách nào, với vật liệu Soft Sound® của họ, Deca sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ âm thanh bạn cần.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Deca

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Deca

 

Dimensions (WxLxD): 5'-9 5/16" x 5' x 6 1/2" Imperial | 176cm x 152cm x 17cm Metric

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: Square 87%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: True NRC™ 0.75: Ceiling F-100 Method

                 True NRC™ 0.75: Ceiling F-100 Method

Attachment Method: 1/32" Stainless Cable

Accessibility: Yes, quick release cables

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?