Trần tiêu âm Soft Grid Flux

Các mô-đun trần âm của Flux tạo ra một hình dạng trừu tượng hình học, nhờ vào mạng lưới các tấm được làm bằng vật liệu Soft Sound® cung cấp hỗ trợ âm thanh ở nơi bạn cần. Các mô-đun phức tạp này có thể kết nối với nhau để cung cấp sự thoải mái âm thanh cho toàn bộ phòng hoặc được sử dụng riêng cho một thiết kế tập trung hơn.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Flux

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Flux

 

Dimensions (WxLxD): 5'-9 5/16" x 5' x 5 5/8" Imperial | 176cm x 152cm x 15cm Metric

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 87%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: True NRC™ 0.60: Ceiling F-100 Method

                  True NRC™ 0.70: Wall A Method

Attachment Method: 1/32" Stainless Cable

Accessibility: Yes, quick release cables

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?