Trần tiêu âm Soft Grid Orbit

Các mô-đun trần âm của Orbit tạo ra một dải tổ ong trên trần nhà của bạn, cung cấp hỗ trợ âm thanh được nhắm mục tiêu nhờ vào vật liệu Soft Sound®. Mỗi mô-đun tổ ong có thể dễ dàng kết nối với nhau, để tạo ra một mô hình phức tạp hoặc trần đầy đủ của thiết kế hình lục giác.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Orbit

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Orbit

 

Dimensions (WxLxD): 5'-9 5/16" x 5' x 5 5/8" Imperial | 176cm x 152cm x 15cm Metric

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 87%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: True NRC™ 0.60: Ceiling F-100 Method

                  True NRC™ 0.70: Wall A Method

Attachment Method: 1/32" Stainless Cable

Accessibility: Yes, quick release cables

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?