Trần tiêu âm Soft Grid Round

Các mô-đun trần âm tròn tạo ra một hình tròn sử dụng các tấm cách đều nhau ở các độ dài khác nhau, cho một thiết kế cấu trúc chắc chắn sẽ gây ấn tượng trong khi cũng cung cấp hỗ trợ âm thanh do vật liệu Soft Sound®. Vách ngăn tròn tạo ra một loạt các vòng liên tục có thể kết nối với nhau cho một thiết kế phức tạp bao gồm toàn bộ trần nhà hoặc có thể được tập trung trên một khu vực duy nhất để hỗ trợ âm thanh tập trung.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Round

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Round

 

Dimensions (WxLxD): 7'-9 5/8" x 7'-4 1/2" x 7 1/2" Imperial | 238cm x 225cm x 19cm Metric

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 93%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: True NRC™ 0.60: Ceiling F-100 Method

                  True NRC™ 0.70: Wall A Method

Attachment Method: 1/32" Stainless Cable

Accessibility: Yes, quick release cables

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?