Trần tiêu âm Soft Grid Scale

Các mô-đun trần âm của thang đo tạo ra mô hình zig-zag tạo ra sóng do chiều rộng dốc của nó. Vách ngăn của thang đo kết nối liền mạch với nhau và cung cấp hỗ trợ âm thanh được nhắm mục tiêu nhờ vào vật liệu Soft Sound®. Các vách ngăn có thể tạo ra một trường liên tục, không bị gián đoạn hoặc được cắt thành các hình vuông nhỏ hơn, tùy thuộc vào nhu cầu thiết kế của bạn.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Scale

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Scale

 

Dimensions (WxLxD): 7'-6" x 7'-6" x 8'' Imperial | 229cm x 229cm x 20cm Metric

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 93%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: True NRC™ 0.60: Ceiling F-100 Method

                  True NRC™ 0.70: Wall A Method

Attachment Method: 1/32" Stainless Cable

Accessibility: Yes, quick release cables

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?