Trần tiêu âm Soft Grid Square

Các mô-đun trần âm của Square tạo ra một thiết kế tuyến tính trên trần nhà của bạn với các tấm vuông góc cách đều nhau. Bạn có thể đi theo một hành lang dài bằng cách kết nối các mô-đun với nhau để có một thiết kế liền mạch hoặc bạn có thể sử dụng chúng theo cách được nhắm mục tiêu bằng cách đặt chúng ở một vị trí cụ thể. Cho dù bạn sử dụng chúng như thế nào, bạn sẽ nhận được hỗ trợ âm thanh nhờ vào vật liệu Soft Sound®.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Square

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Square

 

Dimensions (WxLxD): 7'-6" x 7'-6" x 7 3/4" Imperial | 229cm x 229cm x 20cm Metric

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: Square 6": 89%

                               Square 9": 93%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: Square 6" True NRC™ 0.70: Ceiling F-100 Method

                 Square 6" True NRC™ 0.70: Wall A Method

                 Square 9" True NRC™ 0.65: Ceiling F-100 Method

                 Square 9" True NRC™ 0.75: Wall A Method

Attachment Method: 1/32" Stainless Cable

Accessibility: Yes, quick release cables

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?