Trần tiêu âm Atmosphera Strata

Tấm thả trần Strata đưa thiết kế thẳng của Linea lên một cấp độ khác với khoảng cách chặt chẽ hơn và vây nông hơn để che giấu phần thô ở trên. Với cấu hình dày đặc hơn này, thiết kế của bạn trở thành một khu vườn yên bình, nhờ các vây Soft Sound® cung cấp khả năng kiểm soát âm thanh ổn định


View Price

Trần tiêu âm Atmosphera Strata

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Atmosphera Strata

 

Dimensions (WxLxD): 7'-6" x 7'-6" x 5 1/2" Imperial | 230cm x 230cm x 15cm Metric

Frame Material: Steel

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 84%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Attachment Method: 3/8" Threaded Rod (By Others)

Accessibility: Yes, removable clips at each fin

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?