Trần tiêu âm Soft Grid Switch

Các mô-đun trần âm của Switch có thể trông giống như một mẫu bảng ngẫu nhiên nhưng chúng đã được thiết kế hoàn hảo để tạo ra một trang web phức tạp trên trần nhà của bạn. Với kết nối liền mạch, bạn có thể làm cho trang web của mình lớn hoặc nhỏ như bạn muốn. Dù bằng cách nào, bạn vẫn sẽ nhận được hỗ trợ âm thanh nhờ vào vật liệu Soft Sound® được thiết kế từ đó.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Switch

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Switch

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?