Trần tiêu âm Soft Grid Wave

Các mô-đun trần âm của sóng theo tên của chúng và tạo ra một mô hình sóng dễ dàng chảy qua trần nhà của bạn. Bạn có thể có một làn sóng bao gồm toàn bộ căn phòng hoặc chỉ một khu vực nhỏ, nhờ sự kết nối dễ dàng của các mô-đun. Và với vật liệu Soft Sound® của chúng tôi, bạn có thể nhận được hỗ trợ âm thanh ngay tại nơi bạn muốn.


View Price

Trần tiêu âm Soft Grid Wave

List Price

0 USD Per Module

Trần tiêu âm Soft Grid Wave

 

Dimensions (WxLxD): 7'-6" x 7'-6" x 8'' Imperial | 229cm x 229cm x 20cm Metric

Fin Material: 12mm Soft Sound® (PET)

Openness in Plan: 93%

Fire Rating: ASTM E84 - Class A, UNE-EN 13501-1, B-s1,d0

Acoustics: True NRC™ 0.60: Ceiling F-100 Method

                  True NRC™ 0.70: Wall A Method

Attachment Method: 1/32" Stainless Cable

Accessibility: Yes, quick release cables

Trimmability: Yes, per installation manual

Let us help you get started.

Get a Quote Contact your Rep
1
Bạn cần hỗ trợ?